Aldring og samfunn (Heftet)

en innføring i sosialgerontologi

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 298
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276743920
Omtale Aldring og samfunn
Hva er aldring? Hvem er «eldre»? Hvilke metodiske og teoretiske problemer er særlig aktuelle i aldersforskningen? I introduksjonen tar forfatterne opp grunnlagsproblemer omkring aldring og aldersforskning. Boken er for øvrig organisert i tre deler. I første del er temaet psykologisk aldring - hvilke endringer i mentale evner og personlighet som følger med aldringen. Den andre delen tar for seg den sosiale aldringen i samfunnet - hvordan samfunnet bidrar til å forme aldringsprosessen og livet til eldre mennesker. Siste del handler om velferd, levekår og eldrepolitikk. Her beskrives framveksten av eldrepolitikkens tilbud og tjenester, samspillet mellom offentlige og private aktører i velferdspolitikken, og mer generelt velferd, livsformer og levekår i eldre år. Framstillingen veksler mellom empiri og teori. I den avrundende delen retter forfatterne blikket framover. Hva er de praktiske og vitenskapelige utfordringene i det aldrende samfunn i årene som kommer? Boken er den første i sitt slag på norsk, og den sikter mot høgskole- og universitetsstudenter med behov for kunnskaper om aldring og eldre fra en psykologisk og samfunnsvitenskapelig synsvinkel. Den er også en viktig informasjonskilde for andre interesserte. Svein Olav Daatland er sosialpsykolog og seniorforsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Per Erik Solem er psykolog og seniorforsker ved NOVA.

Til toppen

Andre utgaver

Aldring og samfunn
Bokmål Heftet 2011

Flere bøker av Svein Olav Daatland og Per Erik Solem: