Distriktspolitikkens historie i Norge (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202644970
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Distriktspolitikkens historie i Norge

Distriktspolitikkens historie i Norge beskriver utviklinga av norsk distriktspolitikk i tida etter andre verdskrigen. Den starter med gjenreisinga av Nord-Norge og viser korleis denne politikken etter kvart kom til å omfatte utkantområde i Sør-Norge med tilsvarande utviklingsproblem.

Boka diskuterer korleis nettopp distriktspolitikken har vore viktig ved store vendepunkt, til dømes:

  • Satsing på vekstsenter: Dette var eit stort stridsemne da Gerhardsen-epoken vart avløyst av Borten-regjeringa i 1965.
  • EF-røystinga i 1972: Denne løyste ut eit distriktsopprør så sterkt at distriktspolitikken fekk ein dominerande plass i den første og viktigaste stortingsmeldinga om oljepolitikken i 1974.
  • Den nye folkerøystinga i 1994 og dei siste vala, då distriktspolitikken har kome sterkt tilbake på dagsorden.

Til toppen