Legemiddelsamtalen (Heftet)

og klinisk kommunikasjon

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 202
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245010619
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Legemiddelsamtalen
Legemidler spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Noen mennesker er helt avhengige av medisiner for i det hele tatt å kunne fungere og leve. Andre er skeptiske til legemidler og ønsker å unngå dem. Det er svært mange spørsmål, oppfatninger og bekymringer knyttet til legemidler og legemiddelbruk. Slike tema kan det være vanskelig å ta opp i en kort legekonsultasjon eller på et travelt apotek. Legemiddelbrukerens oppfatninger, forventninger og erfaringer med medisiner kan spille en avgjørende rolle for videre legemiddelbruk, behandlingsforløp og resultatet av behandlingen. I legemiddelsamtalen er det viktig å skape en god dialog mellom legemiddelbrukeren og farmasøyten eller annet helsepersonell som har nærkontakt med legemiddelbrukere i sin arbeidshverdag. Å få tak i legemiddelbrukerens oppfatninger, bekymringer og livssituasjon kan være avgjørende for å oppnå individuelt tilpasset legemiddelterapi. Målet med legemiddelsamtalen er å gi legemiddelbrukeren innsikt, forståelse og trygghet omkring eget legemiddelbruk. I tillegg er også et mål å avdekke og løse eventuelle legemiddelrelaterte problemer. Boken gir en innføring i hvordan farmasøyter og andre helsearbeidere kan skape god dialog med legemiddelbrukeren. Legemiddelsamtalen bygger på samtalekunst. I boken integreres perspektiver fra forskningsbasert kunnskap og praksis hentet fra filosofi, psykologi, religion, medisin, antropologi og farmasi for å belyse ulike aspekter ved samtalekunsten generelt og legemiddelsamtalen spesielt. Hilde Frøyland er utdannet cand.pharm. og har mange års erfaring som klinisk farmasøyt. Hun har hatt utallige legemiddelsamtaler med mennesker i ulike livssituasjoner, med ulike diagnoser og problemstillinger knyttet til legemiddelbehandling. Eksemplene i boken er hentet fra hennes egen praksis. Hilde Frøyland har holdt kurs og foredrag om legemiddelsamtalen, klinisk kommunikasjon og legemiddelbehandling i mange sammenhenger. I tilknytning til kursvirksomheten har hun også skrevet boken Fra monolog til dialog - Legemiddelsamtalen i teori og praksis sammen med farmasøytkollega, Ph.D Kirsten K. Viktil. Hilde Frøyland har sin hovedkompetanse innen psykofarmakologi og legemidler til eldre.

Til toppen