Samhandlingsreformen under lupen (Heftet)

kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 233
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245015164
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Samhandlingsreformen under lupen
Denne boka belyser sentrale utfordringer som den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen som ble implementert 1. januar 2012. Forfatterne presenterer sin forskning og viser hvordan kommunene søker å imøtekomme sentrale krav og forventninger som ligger i samhandlingsreformens fokus - "
"Rett behandling - på rett sted - til rett tid"
". Boka favner vidt og belyser ulike temaer, som utviklingen i helsesektoren, konsekvenser av maktutøvelse, prioriteringsutfordringer i hjemmetjenesten, kompetanseutfordringer i kommunene, samt folkehelsearbeidets innhold og forankring i kommunene. Boka retter videre fokus mot bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i omsorgstjenesten, utfordringer knyttet til forebygging og rehabilitering, arbeidslivsproblematikk, samt urfolks- og minoritetspasienters kulturelle erfaringer i omsorgstjenesten. Boka tar også opp hvordan samhandlingsreformens insentiver påvirker samhandling mellom aktører i og utenfor helse- og omsorgstjenesten, samt kultur og helse i reminisensarbeid.

Til toppen