Helsefremmende sykepleie (Heftet)

i teori og praksis

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 229
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245011395
Kategori: Sykepleie
Omtale Helsefremmende sykepleie
Tradisjonelt sett har den medisinske forståelsen av helse blitt definert som fravær av sykdom. Denne forståelsen har også fått dominere dagens helsetjeneste og til dels også profesjonsutdanningene. Den nye samhandlingsreformen signaliserer behovet for styrking av det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet. Behovet for å følge pasienter i et livsløpsperspektiv er også en oppgave som vektlegges i større grad. Pasienter som strever med sykdomsutfordringer skal blant annet gjennom dialog og veiledning få hjelp til å mestre sine daglige utfordringer og dermed få økt livskvalitet. I denne vitenskapelige antologien utfordrer forfatterne det tradisjonelle synet på helse. Ved hjelp av forskning viser de hvorfor begrepet må utvides til å omfatte helsefremming i større grad, slik at dette blir en naturlig del av helsetilbudet. Dette vil videre få betydning for sykepleiere som arbeider med helsefremming, blant annet i synet på hvordan de møter pasientene. I boken stiller forfatterne spørsmål om helsefremming er en oppgave for sykepleiere i dag, og om hvordan dette i så fall inngår i det praktiske arbeidet. Forfatterne ser blant annet nærmere på hvordan det helsefremmende arbeidet skiller seg fra sykdomsforebyggende arbeid. Boken diskuterer også hvilke utfordringer som kan dukke opp når fokus dreies mot helsefremming fremfor ensidig tradisjonell sykdomsbehandling. Helsefremmende sykepleie er tilpasset pensum for sykepleiestudenter på bachelor- og masternivå, men vil også være relevant for andre helsefaglige utdanninger. Lærere, forskere og andre med interesse for temaet helsefremming vil også ha stort utbytte av å lese boken. Torill Larsen er førsteamanuensis ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen og har tidligere vært ansatt ved Betanien diakonale høgskole. Åse Gammersvik er høgskolelektor ved Haraldsplass diakonale høgskole.

Til toppen

Andre utgaver

Helsefremmende sykepleie
Bokmål Heftet 2018