Folketrygd samleutgave (samleutgave i trygderett), utgave nr. 1/2016 (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 329
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202520236
Kategori: Jus
Fag: Lover og forskrifter
Nivå: Akademisk
Omtale: Folketrygd samleutgave (samleutgave i trygderett), utgave nr. 1/2016

Folketrygd samleutgave 2016 er ajourført pr. 01.01.2016. Den består av følgende lover, forskrifter, vedtak og satser:

Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
Offentleglova
Barnetrygdloven
Barnelova. Kapittel 8: Fostringsplikt.
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven. Kapittel 12: Rett til permisjon
Samordningsloven
Skatteloven. Kapittel 12: Personinntekt
Trygderettsloven
Avgifter mv. til folketrygden for 2016
Satser for ytelser etter folketrygden for 2016
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2015
Satser for barnetrygden for 2016
Satser for kontantstøtte for 2016
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Adopsjonsstøtte for 2016

Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.

Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Til toppen