Norsk biobankrett (Heftet)

rettslig regulering av humant biologisk materiale

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245005080
Kategori: Jus
Omtale Norsk biobankrett
Norsk biobankrett: Rettslig regulering av humant biologisk materiale beskriver regler og retningslinjer om avlevering, høsting, oppbevaring og bruk av alle typer humant biologisk materiale. Biobankene er en møteplass for medisin, etikk, personvern og datateknologi. Boken gir en fremstilling av de nasjonale og internasjonale regler som gjelder på feltet. Forfatteren identifiserer de mange og til dels kryssende hensyn som skal varetas ved regulering av biobankene, analyserer reglenes hensiktsmessighet i forhold til de forskjellige hensyn, og drøfter spørsmålet om hvordan humant biologisk materiale kan plasseres i forhold til alminnelig juridisk teori om eiendomsrett. Norsk biobankrett henvender seg til alle som befatter seg med biobanker - forskere, institusjoner som oppretter og driver biobanker, helseforetak, helseforvaltningen, helserettsjurister - og til alle som ønsker å vite mer om den store ressurs, så vel diagnostisk og behandlingsmessig som forskningsmessig og som potensial for næringsvirksomhet, som de utallige norske biobankene utgjør. Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt Rett til behandling i sykehus og Rettslig grunnlag for medisinsk behandling. Hun har sittet to perioder som medlem i Regional forskningsetisk komité, Sør-Norge, og har arbeidet i skjæringspunktet mellom medisin, etikk og jus i mange år.

Til toppen