Offentleglova (Innbundet)

med kommentarer

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 245
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Nynorsk / Bokmål
ISBN/EAN: 9788245007411
Kategori: Jus
Omtale Offentleglova
1. januar 2009 trådte den nye Offentleglova i kraft. Den nye loven erstatter Offentlighetsloven av 1970 og er fullstendig nyskrevet på sentrale punkter. De viktigste prinsipielle endringene er utvidelsen av lovens virkeområde, at innsyn i dokumenter med opplysninger som kan unntas fra innsyn, som alminnelig regel bare skal kunne nektes for den aktuelle opplysningen og ikke for hele dokumentet, og at det er gitt nye regler om utvidet innsynsrett i kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter. Også ellers er det foretatt flere viktige innskrenkninger i forvaltningens adgang til å unnta dokumenter fra innsyn. Boken presenterer og kommenterer også den nye forskriften til Offentleglova, som på viktige punkter presiserer og til dels innskrenker retten til innsyn i forhold til lovens utgangspunkter. Jan Fridthjof Bernt er professor i offentlig rett ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har vært leder for en rekke lovutvalg, herunder Kommunelovutvalget, og har et omfattende forfatterskap innen forvaltningsrettslige emner, blant annet (sammen med Ørnulf Rasmussen) læreboken Frihagens forvaltningsrett. Harald Hove er advokat og politiker. Han var leder for Offentlighetslovutvalget som utarbeidet lovutkastet Offentleglova bygger på.

Til toppen