Opplæringslova (Innbundet)

lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 471
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215009872
Kategori: Jus
Omtale Opplæringslova
Første utgave av denne kommentarutgaven til opplæringslova kom ut i 2001. Siden den gang har opplæringslova vært gjennom ti forskjellige endringsarbeider i Stortinget.Loven har fått nytt kapittel om elevenes skolemiljø, nye regler om organisering av elevene og nytt rektorkrav. Gratisprinsippet i grunnskolen er skjerpet og krl-faget har fått nye paragrafer. Mange endringer er også knyttet til innføringen av Kunnskapsløftet i grunnskolen og videregående opplæring fra høsten 2006. Denne reviderte utgaven er oppdatert i forhold til alle lovendringene og den nye forskriften til opplæringslova som ble vedtatt sommeren 2006. Boken har med de siste endringene i bestemmelsene om fylkeskommunens ansvar for opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner, med ikrafttreden 1. januar 2007. Nye dommer med betydning for tolkningen av opplæringslova er også tatt med.

Geir Helgeland er sekretariatsleder for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Han har tidligere arbeidet som advokat, og avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet. Helgeland var sekretær for opplæringslovutvalget.

Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Til toppen