Petroleumsloven (Innbundet)

kommentarutgave

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 924
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215015774
Kategori: Jus
Omtale Petroleumsloven
I denne boken gis en systematisk gjennomgang av petroleumsloven. Hver bestemmelse i loven er grundig kommentert, og forfatterne trekker opp linjene i et omfattende regelverk.Petroleumsloven (lov 29. november 1996 nr. 43) regulerer myndighetenes forvaltning av norske petroleumsressurser. Formålet med loven er å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene, i tråd med målsettingene i loven og de petroleumspolitiske føringene proposisjoner og meldinger til Storinget. Det mest sentrale virkemidlet for å sikre statlig styring og kontroll på norsk kontinentalsokkel er konsesjonssystemet, som innebærer at leting, utvinning, utnyttelse og transport av petroleum forutsetter tillatelse fra myndighetene.

I denne boken gir forfatterne en systematisk gjennomgang av petroleumsloven. Hver bestemmelse i loven er grundig kommentert, og forfatterne trekker opp linjene i et omfattende regelverk. Det gjelder både horisontalt til relevante bestemmelser i petroleumsloven og andre lover, og vertikalt til forskrifts- og avtaleverket gitt i henhold til petroleumsloven. I tillegg belyser forfatterne forholdet til EØS-avtalen med tilhørende direktiver som er gjennomført i petroleumsloven med forskrifter.

Boken er primært et oppslagsverk for praktiserende jurister i offentlig forvaltning, i næringslivet og i advokatfirmaer. I tillegg er boken aktuell for studenter.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen

Andre utgaver

Petroleumsloven
Bokmål Innbundet 2019

Flere bøker av Ulf Hammer, Trond Stang, Sverre B. Bjelland, Yngve Bustnesli og Amund Bjøranger Tørum: