Rettskraft (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245002577
Kategori: Jus
Omtale Rettskraft
Hva slags kraft er rettskraft? Kan partene avtale at en avgjørelse skal ha virkning som rettskraftig dom? Og har avgjørelser fra EFTA-domstolen og Menneskerettsdomstolen rettskraft i Norge? Dette er blant spørsmålene som behandles i boken, som er en systematisk fremstilling av de norske rettskraftreglene i tvistemålsloven og den nye tvisteloven. Dommer avgjør de krav som er reist og stenger for ny sak om samme krav. Men hvordan skal vi kunne si om to krav er like eller forskjellige? Og i hvilke tilfelle får dommen virkning for andre enn de opprinnelige partene? Disse spørsmål om rettskraftens «objektive» og «subjektive» side utgjør det sentrale innhold i rettskraftlæren. Til bruk for praktikere gis kasuistikk over rettsavgjørelser om rettskraft på ulike retts- og livsområder. Hovedvekten er lagt på rettskraft i sivile saker, med et eget kapittel om straffesaker. Boken kan brukes som håndbok for advokater og dommere, og alle andre som vil vite det nærmere innhold i rettskraftreglene. Boken gir den grundigste behandling av emnet siden Torstein Eckhoffs Rettskraft i 1945. Den omfatter høyesterettspraksis de siste seksti årene, spesielt fra 1990- og 2000-tallet. Anne Robberstad er professorstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun ble dr.juris i 1999, og har tidligere utgitt Bistandsadvokaten og Mellom tvekamp og inkvisisjon. Hun har lang erfaring som advokat i sivile saker og for ofre i straffesaker, og underviser i sivilprosess ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Til toppen