Satsing på kvinner som næringsutøvere (Innbundet)

næringsrettede økonomiske støtteordninger som likestillingsfremmende tiltak

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 322
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245006643
Kategori: Jus
Omtale Satsing på kvinner som næringsutøvere
Det har i flere år vært en uttalt politikk at det skal satses på kvinner som næringsutøvere. Boken tar for seg rettsreglene som gjelder for de næringsrettede økonomiske støtteordninger. Spørsmålet som diskuteres er om rettsreglene, slik de er utformet og slik de praktiseres, faktisk bidrar til å fremme likestilling mellom kvinner og menn. I tillegg gjøres noen refleksjoner rundt spørsmålet om alternative reguleringsformer som virkemiddel for effektiv styring. Dette er et nytt emne innenfor norsk rettsvitenskap. Statsstøtteretten vurdert i et likestillingsrettslig perspektiv har i Norge og i Europa vært et lite påaktet tema. Kvinner som næringsutøvere er i tillegg et tema innenfor likestillingsretten som har vært viet liten oppmerksomhet. Boken vil kunne være av interesse for personer som er opptatt av og/eller arbeider med likestillingsrett og statsstøtterett. I tillegg vil det være en bok av interesse for andre forsker- og utviklingsmiljøer, som arbeider med temaene kvinner, entreprenørskap og næringsutvikling. Spørsmålene som diskuteres i boken, vedrører den norske forvaltningen som arbeider med å legge forholdene til rette for næringsutvikling. Boken burde derfor også være av interesse for den kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltning. Dr. juris Ragnhild Vada arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse. Hun underviser i juridiske fag ved de økonomisk-administrative studier. I forbindelse med doktorgradsarbeidet har hun vært tilknyttet Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Til toppen