Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør (Innbundet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 312
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245002836
Kategori: Jus
Omtale Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør
Boken omhandler spørsmålet om den endelige tapsfordeling etter en erstatningsbetingende skadeforvoldelse. Her behandles tapsfordeling hvor det forekommer bare én erstatningsansvarlig skadevolder, men hvor en tredjemann, typisk et forsikringssel-skap, dekker hele eller deler av skaden i første omgang eller endelig. Boken omhandler også tapsfordeling hvor flere skadevoldere hefter solidarisk for samme skade. Slik tar boken for seg henholdsvis ensidig regress og gjensidig regress (solidarregress). Forfatteren presenterer et rettsvitenskapelig analyseverktøy for spørsmålet om ensidig regress, og retningslinjer for den skjønns-messige regressfordeling hjemlet i erstatningsloven § 5-3. Boken har interesse og nytteverdi for advokater, forsikringsjurister, dommere og ellers alle som arbeider med erstatningsrett og forsikringsrett.

Til toppen