Teori og metode i geografi (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 412
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276748789
Kategori: Naturvitenskap
Omtale Teori og metode i geografi
Teori og metode i geografi gir en innføring i de viktigste teoriene i geografifaget. Den behandler både klassiske og moderne teorier i samfunnsgeografi og naturgeografi. Teoriene er knyttet til de langsiktige utviklingslinjene for jordens utforming, forhold som påvirker miljøet i dag, og viktige sider ved kulturlandskapets endring i vår tid. Alle teoriene blir analysert etter samme mønster. Det gjør at en i lesningen av tilsynelatende svært ulike teorier kan finne fellestrekkene mellom dem. På den måten får leseren også et godt innsyn i "det geografiske paradigmet" slik det i dag hviler på de klassiske teoriene i faget og ny forskning. Viktige sider ved utviklingen av norsk forskning er trukket frem spesielt. Hvert kapittel tar for seg en bestemt teori, lov eller struktur. Gjennom en kortfattet presentasjon gir forfatteren en syntese av teorien, utlegger det formelle og logiske innholdet i den og drøfter den ut fra vitenskapsteoretiske og empiriske kriterier. Diskusjonen ender i en kort konklusjon om den enkelte teoris status i faget i dag. Boken egner seg godt som innføring i geografifaget og som referansebok for viderekomne. Stein Ugelvik Larsen er professor i sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring i statsvitenskap og i ex.fac.-prøven for samfunnsfagene ved Universitetet i Bergen. Ugelvik Larsen har skrevet og redigert en rekke bøker, som Teori og metode i statsvitenskap (red. 2003) og Teori og metode i samfunnsfaga (red. 1999).

Til toppen