Økonomi, natur og kultur (Heftet)

ny økonomi på et filosofisk grunnlag

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 161
Forlag: Abstrakt
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279351016
Kategori: Sosialøkonomi
Omtale Økonomi, natur og kultur
Det er en økende erkjennelse av at mange av de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige utfordringene vi i dag står overfor, ikke lar seg løse ved hjelp av etablerte økonomiske teorier og modeller.
Forfatterne av denne boken diskuterer i hvilken grad det finnes alternativer til det herskende neoklassiske paradigmet som har preget økonomien både på mikro- og makronivå i de siste 200 årene. I bokens første del presenteres tre sentrale forskningstradisjoner . økologisk økonomi, miljøledelse og bedriftens samfunnsansvar. De tre forskningstradisjonene drøftes i forhold til grunnleggende kjennetegn ved neoklassisk økonomi og i forhold til hverandre.
Med utgangspunkt i denne diskusjonen lanserer forfatterne kretsløpsøkonomi som en helhetlig og integrerende tilnærming til problemforståelse og løsninger.
Kretsløpsøkonomi representerer et brudd med tradisjonell økonomi langs flere dimensjoner: fokus endres fra den enkelte bedrift til integrerte nettverk av aktører, planleggingsperspektivet endres fra lineære til sirkulære verdikjeder, konkurranse blir erstattet med samarbeid som grunnleggende norm, lønnsomhetsmål blir utvidet til flerdimensjonale mål og økonomisk ekspansjon blir vurdert opp mot naturens og kulturens egenverdi.
Boken bidrar til å belyse noen av de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige utfordringene bedriftene blir stilt overfor i fremtiden, gjennom drøfting av en rekke praktiske eksempler hentet fra ulike bransjer.

Til toppen

Flere bøker av Stig Ingebrigtsen og Ove D. Jakobsen: