Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 197
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215019420
Kategori: Pedagogikk
Omtale Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole
Både lærer- og førskolelærerprofesjonene er stadig i endring. Hva kjennetegner arbeidssituasjonen til dagens profesjonsutøvere? Hva skal til for å lykkes? Denne boken presenterer ferske forskningsresultater fra norsk praksis.Bokens artikler presenterer funn fra forskning på et bredt spekter av forhold som påvirker og utfordrer profesjonsutøverne i barnehage og skole i Norge idag. Følgende sentrale spørsmål diskuteres: Hvordan endrer digitale verktøy praksis i barnehagehverdagen? Hvordan fordeles arbeidsoppgaver mellom ledelse, pedagoger og assistenter i barnehagen? Hvordan forholder små barnehager i rurale strøk seg til språklig og kulturelt sammensatte barnegrupper? Hvilken type klasseledelse skaper best læring? Hvordan kan rektor skape en god vurderingskultur i skolen? Hvordan bør yrkesopplæringen kombinere praksis og teori for å hindre frafall? Hvilke problemer og muligheter ligger i web-basert veiledning av ferske lærere?

Bokens artikler presenterer funn fra Program for praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - PRAKSISFoU.


Bente Aamotsbakken, professor i tekstvitenskap ved Høgskolen i Vestfold, er redaktør for boken.
Øvrige bidragsytere er: Camilla Eline Andersen, Knut Steinar Engelsen, Sidsel Germeten, Hilde Hiim, Margrethe Jernes, Gisle Johnsen, Lars Malvin Kvinge, Trond Lekang, Øystein Lund, Mette Løvgren, Hanne Kirsten Nilsen, Thomas Nordahl, Jarle Sjøvoll, Kari Smith, Aud Berggraf Sæbø, Vigdis Vangsnes og Nils Tore Gram Økland.

Til toppen

Flere bøker av Bente Aamotsbakken: