Profesjon og kritikk (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 331
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Språk: Flerspråklig , Bokmål / Dansk
ISBN/EAN: 9788245018653
Kategori: Pedagogikk
Omtale: Profesjon og kritikk
Hva er kritikkens vilkår i en sektor som stadig blir utsatt for sterkere målstyring og effektivisering, der profesjonelt skjønn settes til side gjennom krav om standardisering, rapportering og evidensbasert praksis? I denne boka rettes oppmerksomheten spesielt mot barnehagelæreres profesjonsutøvelse. Erfaringer fra barnehagesektoren tjener som eksempel på dilemmaer og utfordringer for profesjonsutøvere i dagens velferdssamfunn. Gjennom bidrag fra tolv forfattere fra Norge og Danmark blir spørsmålet om profesjonsutøvelse og kritikk belyst fra ulike perspektiver. Boka er organisert i tre deler. I den første delen, Profesjon, integritet og organisasjon, rettes oppmerksomheten mot kritikk som fenomen og mot hvilke vilkår som hemmer og fremmer kritikk i virksomheter som tar mål av seg til å være profesjonelle. Den andre delen, Pedagogikk, fagspråk og profesjonalisering, dreier seg om betydningen av skjønn i en praksis der sensitivitet for konteksten er avgjørende, og om betydningen av å utvikle en faglighet og et fagspråk med relevans for pedagogisk arbeid. I den tredje delen, Politikk, kunnskap og profesjonelt ansvar, fokuseres det på samfunnsmandatet, hva slags kunnskap som er nødvendig for å realisere dette mandatet, og den politiske konteksten for profesjonsutøvelsen. Målgruppa for boka er studenter i profesjonsutdanninger og masterutdanninger, barnehagelærere, lærere og pedagoger samt ansatte på høgskoler og universiteter. First wing: Bidragsyterne er: Jakob Ditlev Bøje Liv Torunn Eik Anne Greve Bernt Andreas Hennum Lise Juritsen Jon Kaurel Mari Pettersvold Jan Jaap Rothuizen Ole Jacob Thomassen Line Togsverd Jostein Paulgård Østmoen Solveig Østrem Second wing: FOTO + Bernt Andreas Hennum (f..1968) er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark. Mari Pettersvold (f..1965) er førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Solveig Østrem (f..1968) er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (ved Høgskolen i Lillehamm...

Til toppen