Ludvig Holbergs naturrett (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 243
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Flerspråklig , Nynorsk , Bokmål , Dansk / Svensk
ISBN/EAN: 9788205426061
Kategori: Språk
Omtale Ludvig Holbergs naturrett
Ludvig Holberg (1684?1754) er den første som skriver om naturrett for et dansk-norsk publikum, med eksempel fra dansk og norsk lov.

I verket Natur- og Folkerett viser han en tenkemåte som ikke bare er juridisk i snever forstand, men som reflekterer bredt rundt et stort register av emner, fra menneskets vesen til språkets opphav, fra familieorganisering og kjønnsroller til kontrakter og diplomatiske regler. Hva skyldtes Holbergs interesse for naturretten, og hvorfor ble hans bok om emnet en suksess? Hvordan preges andre deler av Holbergs forfatterskap av naturrettstenkningen? Hvilken betydning har hans framstilling av naturretten hatt for rettsvitenskap og rettspraksis i Norden?
Denne boka er ? som naturretten selv ? tverrfaglig, med bidrag fra jurister, idéhistorikere, historikere og litteraturforskere. Holbergs tanker om naturrett blir stilt i et rettshistorisk perspektiv og blir relatert til spørsmål om rettferdig og urettferdig krig, til legitimering av eneveldet, til religionshistoriske spørsmål, til bokhistorie osv. Til sammen gir bokas kapitler et godt grunnlag for å forstå Holbergs omfattende verk om.naturrett, både bakgrunnen for verket og særtrekk ved det.
Boka er redigert av Eiliv Vinje og Jørgen Magnus Sejersted, begge ansatt ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Boka har bidrag av norske, svenske og danske Holberg-forskere og er et fellesnordisk prosjekt.

Til toppen