Folket langs fjorden (Innbundet)

Forfatter:

Per Eide (Illustratør)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 312
Illustratør: Eide, Per
Forlag: Genesis
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788247605097
Omtale Folket langs fjorden
Historia om folket langs Storfjorden er ei historie
om eit liv i slit, eit liv i fare, men òg eit liv som har eventyrets
glans over seg, sett med dagens auge. Dei levde i stupbratte
fjellsider, ute på stupkanten, innunder fjellhamrar, og dei levde av
det naturen kunne gje dei, grastuster til krøtera, gras dei henta overalt,
nede ved strendene, oppe på hamrane. Furua og lauvskogen i liene
vart byggjevyrke til alle dei hus dei trong, til ved og varme og til reiskapar
og andre hjelpemiddel dei hadde bruk for. Som oftast budde dei i
lang avstand frå kvarandre, og vegen mellom heimane var ein krøterstig
i brattfjellet, der snøskreda og steinspranga truga. Men trass slitet og trass
faren kjende folket ei lukke over å få det til, vere sjølvhjelpte, sleppe å vere
andre til last.
No har folket søkt lunare lende, men titt går lengten attende til fridommen
dei kjende der oppe på hyllene sine. Og det finst jamvel menneske som i seinare
år har søkt attende til dei veglause gardane langs fjorden, sjølv om deira
liv er meir lettvint enn det forgjengarane hadde.
NRK-journalisten Oddgeir Bruaset laga i 1989 eit oppsiktsvekkjande TVprogram
om folket langs Storfjorden. Frå dette programmet går det ei bein
line fram mot TV-serien Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Eit par
år etter programmet frå Storfjorden skreiv han si første bok. Ho handla
om storfjordfolket, og ho vart starten på ein forfattarkarriere som femner
om meir enn 25 bøker.
Denne boka byggjer vidare på dei andre bøkene frå Storfjorden, men
ho inneheld så mykje nytt stoff og så mange fleire bilete - for det
meste tekne av fotokunstnaren Per Eide - at det er ei ny bok
meir enn ei ny utgåve.
FOLKET LANGS FJORDEN ER EI BOK OM VÅR
FORTID, MEN EI BOK FOR VÅR SAMTID.

Til toppen

Flere bøker av Oddgeir Bruaset: