Gïeline åahpenidh 3b (Heftet)

lohkehtæjjan bïhkedimmie

Forfatter:

, og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 105
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum Forlag A/S
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256017836
Omtale: Gïeline åahpenidh 3b
Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie maahta lohkemegærjam Gïeline åahpanidh 3b, lohkemegærja mubpiegïeline jïh barkoegærjam Gïeline åahpenidh 3b barkoegærja mubpiegïeline nåhtadidh.

I denne lærerveiledningen finnes eksempler og råd om hvordan en kan bruke leseboka Gïeline åahpenidh 3b, lohkemegærja mubpiegïeline og arbeidsboka Gïeline åahpenidh 3b barkoegærja mubpiegïeline.

Til toppen