Gïeline goetsebe 1 (Heftet)

åarjelsaemien voestes jïh mubpiengïeline

Forfatter:

og , Trine Noodt (Illustratør)

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 153
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256016617
Omtale Gïeline goetsebe 1
Lea dïhte voestes lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtijste. Lohkemegærja dovne learohkidie gieh åarjelsaemien voestesgïeline jïh learohkidie mubpiegïeline. Learoevierhtide göökte barkoegærjah, akte dejtie åarjelsaemien voestesgïeline, jïh akte dejtie mubpiegïeline. Lissine daase lohkehtæjjide aaj bïhkedasse fïerhten ulmiedåahkan. Gærjah leah 1. daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Til toppen

Flere bøker av Helen Blind Brandsfjell og Mona Fjellheim: