Logistikkorganisasjoner (Heftet)

strategi og utvikling

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 356
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205305939
Omtale Logistikkorganisasjoner
Den første norskspråklige boken som fokuserer spesielt på de strategiske og organisasjonsmessige sidene ved logistikk. Logistikk og verdikjedeledelse (Supply Chain Management) er fagområder som utvikler seg raskt i takt med globaliseringen av økonomien. Stadig flere bygger virksomhetenes strategier og ledelsestenkning på ideer fra disse feltene. Tenkningen i dag er knyttet til koordinering av og samspill mellom mennesker, teknologi, finansielle ressurser og miljø i en globalisert sammenheng. Det legges vekt på tenkning omkring strategi, utvikling, organisasjon og ledelse, og i denne sammenhengen hvordan endringsprosesser kan forstås og jobbes med.
 Forfatterne retter i boken oppmerksomheten mot den rådende tenkningen innenfor logistikk og verdikjedeledelse og viser hvorfor denne tenkningen ikke svarer på sentrale og aktuelle utfordringer, spesielt når det gjelder å forstå og arbeide med forandring og utvikling under usikkerhet.Boken argumenterer for at den videre kunnskapsutviklingen vil være tjent med nye teoretiske perspektiver på logistikkorganisasjoner, ledelse og strategisk endring, og slik sett en annen forståelse av hva logistikk og organisatoriske prosesser innebærer. Med dette representerer boken noe helt nytt for logistikk som fag. Den åpner for en helt annen retning på kunnskapsutviklingen innen fagfeltet, hvor virksomheters utfordringer med radikal uforutsigbarhet og usikkerhet er en del av hverdagen. Denne boken er skrevet som fagbok for alle som er interessert i en ny og annerledes forståelse av logistikk og verdikjedeledelse. Som lærebok er den spesielt egnet for videregående logistikkfag, hvor man er opptatt av organisasjonsforståelse og strategiske og ledelsesmessige forhold knyttet til logistikkorientering av virksomheter.
 
Stig O. Johannessen og Olav Solem har i flere år forsket på de temaene som tas opp i denne boken. Deres forskning er internasjonalt anerkjent og har blitt publisert både i amerikanske, europeiske og japanske fagtidsskrifter.

Til toppen

Flere bøker av Stig O. Johannessen og Olav Solem: