Med ordet i sin makt (Innbundet)

10 000 stående uttrykk, faste fraser, ord og vendinger

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 621
Forlag: Kolofon
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788230014981
Kategori: Ordbøker
Omtale Med ordet i sin makt
«MED ORDET I SIN MAKT - 10 000 STÅENDE UTTRYKK, FASTE FRASER, ORD OG VENDINGER» inneholder alt fra ordspråk og lengre uttrykk, til kortere vendinger og ordforbindelser helt ned til enkeltord. Kjernen i boka er idiomatiske uttrykk og metaforer, men den rommer alt av ord og uttrykk som brukes i billedlig eller overført betydning, samt faste konvensjonelle ordforbindelser. Alt forklart kort og konsist. Boka er 2. utgave, nå med ny hovedtittel og økt sideantall, (621).

Boka kan best beskrives ved de fire anmeldelsene som ble førsteutgaven til del:

«Boka er en skattkiste til vederkvegelse og nytte, en kiste full av byggeklosser som får en til å stanse litt opp, til å dvele ved de mange underfundigheter i vårt rike språk».

«En nyttig bok - både som oppslagsverk og som inspirasjon til å nytte mindre vanlige formuleringer».

«En bok det er en fryd å bla fram og tilbake i. Lurer du på hva et uttrykk betyr, her får du svar i kontante og presise forklaringer. Hvis noen setter bukken til å passe havresekken, snakker vi hverken om bukk eller havre, og man fryser ikke selv om man får kalde føtter».

«En strålende bok som bør finnes i de tusen hjem. Her kan man både drikke av visdommens kilde og få seg en god latter.»

Av innholdet kan nevnes to og en halv side som begynner med å kaste, fra «kaste glemselens slør over noe», til «kaste vrak på noe». 10 sider begynner med å komme, fra «komme (seg) på fote», til «komme ut på viddene». En stor del utgjøres av enkeltord, fra «ei megge», til «et ørneblikk».

Fra introduksjonen gjengis:
«Formålet med boka er å bidra til å skape økt oppmerksomhet og interesse for dette språkområdet, og til å gi leseren et større ordforråd og en bedre språkfølelse".

Siste setning i forordet lyder:
Det viktigste rådet er å bla litt fram og tilbake, lese litt her og der og bli kjent med boka, som vil gi mange en betydelig språklig tilvekst og - av og til en god latter".

Til toppen