Medisin frå død til liv - når ringen blir slutta (Innbundet)

framstilling og analyse av etiske, historiske, juridiske, kommunikasjonsretta, medisinske, pedagogiske, praksisorienterte, psykologiske, samfunnsmessige og teologiske synspunkt på obduksjon og donasjon for transplantasjon

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 1200
Forlag: Grieg
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788253303208
Omtale Medisin frå død til liv - når ringen blir slutta
En meget grundig belysning av tematikken. Godt gjennomarbeidet, interessant skrevet og overbevisende i oppbygging og argumentasjon. Den angår både fagfolk og allmennheten. Anders Bratholm, dr.juris og professor emeritus i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Et omfattende, dyptpløyende og nyskapende arbeid. Fengslende og stimulerende lesning. Det er neppe noen annen som besitter en slik innsikt i disse spørsmålene her til lands. Erik Enger, dr.med., professor emeritus i indremedisin ved UiO og klinikkoverlege ved Ullevål sykehus. Magne Stendal är verkligen påläst på sitt forskningsområde och hela framställningen och argumentationen ger ett sakligt och övertygande intryck. Han uppvisar en imponerande kunnighet inom flera vetenskapsområden. Men den största förtjänsten med arbetet är hans hovudfråga hur obduktion och donation angår mig som människa. Katie Eriksson, fil.dr. og professor i vårdvetenskap ved Åbo Akademi. Mange har store følelsesmessige problemer med virksomheter som er så nær knyttet til døden. Stoffvalget, tilretteleggingen og analysen som har disse for øye, er glimrende. Her spiller den erfarne sjelesørger ut hele sitt register. Avhandlingen bør derfor bli folkelesning. Ole Herman Fisknes, cand.jur. og ekspedisjonssjef emeritus i Kyrkje- og kulturdepartementet. Denne avhandlingen kom på høy tid og fyller et tomrom. Stendal har tilegnet seg en imponerende kjennskap til flere vitenskapsområder, og manuset holder høy internasjonal standard. Jacob Jervell, dr.theol. & dr.h.c., professor emeritus i teologi ved UiO. En særdeles grundig, vidtfavnende og vitenskapelig høyverdig avhandling som reflekterer en usedvanlig bred og dyptgående tilnærming og vitner om en enestående innsikt i tematikken. Et standard referanseverk som vil bli stående i mange år. Inggard Lereim, dr.med. og professor i medisin ved NTNU. Omfangsrikt, oversiktlig, innbydende, spennende og lett å lese - også for lekfolk. Et enestående bidrag som har mye å tilføre mange kategorier helsepersonell og de fleste borgere. Rolf Lindemann, dr.med., professor og overlege ved Intensivavdelinga for nyfødde, OUS. Her er svaret på etterlysningen av en grundig, tverrfaglig ressursbok om obduksjon og donasjon og svaret på behovet for en pedagogisk tilrettelagt framstilling for allmennheten. Jan Mæhlen, dr.med., professor og overlege ved Avdeling for patologi, Oslo universitetssjukehus (OUS). En enestående og tungtveiende analyse av et felt av betydelig interesse for pasienter, på rørende, helsepersonell, allmennheten og offentlige myndigheter. Den blir aldri foreldet. Bjørn Nicolaissen, dr.med., professor og overlege ved Senter for øyeforsking, OUS. Både i omfang, perspektivrikdom, intellektuell spenst og språklige kvaliteter overgår denne framstillingen det meste av avhandlinger i Norge. Den er skrevet på et nynorsk av en kvalitet og en nyanserikdom det går år og dag mellom hver gang man får anledning til å nyte. Jan Helge Solbakk, cand.med. & theol., dr.philos. og professor i medisinsk etikk ved UiO og UiB. Dette er trolig det viktigste arbeidet jeg har lest på mange år. Vi skylder Stendal stor takk for at han har gjort det. Jeg er imponert over hans tankekraft og mot. Forholdet til obduksjon og donasjon blir så mye enklere dersom vi følger hans resonnementer og konklusjoner. Torfinn Solgaard, seksjonsoverlege ved Nevrokirurgisk avdeling, OUS. Dette er både et imponerende og betydningsfullt skrift. Det preges av en sjelden grundighet, etisk redelighet og en presis og underholdende språkdrakt. Framstillingen og analysen er meget interessant, tankevekkende, innsiktsfull, gir mye kunnskap og er lett å lese. Den må nå ut til lesere både innenfor og utenfor helsesektoren, slik at innholdet kan tas på alvor og føre til konsekvenser i tråd med anbefalingene. Maj-Len Sundin, tidlegare sjefsjukepleiar ved Ullevål sykehus og tidlegare administrerande direktør ved Aker sykehus og Karolinska Universitetssjukhuset.

Til toppen