Mister Russland Arktis? (Innbundet)

Forfatter:

Reidar Jakobsen (Oversetter) Svetlana Petrovna Jakobsen (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 281
Forlag: Vidarforlaget
Språk: Bokmål
Originaltittel: Rossija︡ terja︡et Arktiku?
Oversatt av: Jakobsen, Reidar og Jakobsen, Svetlana Petrovna
ISBN/EAN: 9788279902867
Omtale Mister Russland Arktis?
Mister Russland Arktis? er et viktig innlegg i debatten om Russlands politikk i nordområdene - og en kritikk av Russlands offisielle linje. Boken gir oppsiktsvekkende opp.lys.ninger om beslut...ningsprosessen rundt grensedragningen mellom Russ....land og Norge i 2010 og utform.ingen av Sovjet.unionens og Russlands fiskeri.politikk overfor Norge gjennom de siste tiårene. Som vise.fiskeriminister i Sovjetunionen og ekspert på fiskeri..spørsmål, deltok Vjatsjeslav Zilanov i disse prosessene og spilte i mange år en sentral rolle i fiskeri.forhandlingene og ved forhandlingsrundene knyttet til grense..oppgangen både vest og øst i Arktis. Interessant er hans vurderinger av daværende havretts.minister Jens Evensens og Arne Treholts rolle.

For norske lesere har prosessen rundt utformingene av den felles ressursforvaltingen og grense..dragningen i Barentshavet særlig interesse. Man bør spesielt merke seg at delelinjeavtalen er ufordelaktig for Russland når det gjelder bunnlevende organismer som f.eks. kongekrabbe. Men ikke mindre viktig er det å se de siste års fiskerikonflikter med russiske øyne. Det samme gjelder for forvaltningen av Svalbard og Svalbardtraktaten, samt Norges 200-mils
økonomiske sone rundt Svalbard, der ikke alt er så avklart som man skulle ønske seg. Zilanov påpeker dessuten uklarheter mellom russisk og norsk tekst i «Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland» fra 2010:

«Begge tekster flyter over av tvetydige formuleringer. I begge gjøres det bruk av uberettiget utveksling av havavsnitt mellom partene, som medfører overskridelse av utstrekningen for 200-mils eksklusive økonomiske soner fastsatt av FNs havrettstraktat. I en rekke formuleringer avviker tekst.versjonene på russisk og den andre parts språk i betydelig grad.»

Til toppen