Motmakt og samfunnsbygger (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Akademika
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788232102242
Omtale Motmakt og samfunnsbygger
Norges Råfisklag ble stiftet i 1938, og er den største salgsorganisasjonen for norske fiskere. I 2012 leverte 4400 båter fisk gjennom laget. Råfiskloven kalles "fiskernes grunnlov" og gir norske fiskere en unik makt over omsetningen av fangstene, for eksempel gjennom fastsettelse av minstepris. Loven ble vedtatt for å hjelpe kystsamfunn og fiskere ut av krisene i mellomkrigstida. Motmakt og samfunnsbygger er historia om hvordan Norges Råfisklag gjennom 75 år har forvaltet råfiskloven. Råfisklaget spilte en sentral rolle for fiskerinæringa i krigsårene 1940-45 og under gjenreisinga nordpå. I nyere tid har store svingninger i ressurstilgang, fiskeripolitikk og markedsforhold ført til en rekke omstillinger for lagets medlemmer. Gunnar Grytås (63) er journalist og har blant annet jobbet i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet. Han har skrevet flere bøker om fiskeripolitikk og kystkultur.

Til toppen