NAV (Heftet)

fra innsiden

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 112
Forlag: Kolofon
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788230012222
Omtale NAV
NAV-ANSATT TAR BLADET FRA MUNNEN OG REFSER NAV FOR
MÅTEN ETATEN FUNGERER PÅ.

Bokens forfatter har høyere utdannelse og har vært ansatt som rådgiver ved
NAV-stat i mange år. Han har blant annet arbeidet på lokalkontor i NAV, og har
der hovedsakelig jobbet på oppfølgingsavdeling (oppfølging av brukere med
sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon).

I boken tar han utgangspunkt i oppfølgingsavdelingen på lokalkontor, og ser
på forholdet mellom ledelse, ansatte og brukere. Han fokuserer på de økende
kommunikasjonsproblemene internt i NAV, og mellom NAV og brukerne. Disse
problemene synes å ha økt etter at NAV-reformen ble innført (2006-2010) og
etter innføringen av arbeidsavklaringspenger (2010).

Han ser at NAV har mange fine visjoner om hvordan disse forholdene bør være,
men ser samtidig at tilstanden i disse forholdene ofte er langt fra der NAV sin
visjon sier at de bør være. Han mener at mye av NAV-systemet i realiteten går
motsatt vei av NAV sin visjon, uten at noen i NAV ser det, eller gjør noe for å
forhindre at det skjer.

Bokens forfatter har funnet en rekke slike paradokser i NAV-systemet, og mener
at dette langt på vei kan forklare mange av problemene som finnes i NAV. I
boken utdyper han paradoksene, og kommer også med forslag til hvordan en
del av disse kan løses.

Til toppen