Navigare necesse est...? (Heftet)

på dypt vann

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 317
Forlag: Kolofon
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788230021392
Omtale Navigare necesse est...?
.
Scandinavian Star ++++++++ (159)
Berge Vanga +++++++++++++ (40)
Berge Istra ++++++++++++++ (30)
Bourbon Dolphin ++++++++ (8)

Dette er noen av de mest tragiske skipsulykker i den moderne tid. Forfatteren forteller her om disse og 11 andre norske skipsulykker som til sammen kostet 260 sjøfolk og passasjerer livet.
Tradisjonelt forbinder vi tap av norske skip med siste verdenskrig, hvor flere hundre norske skip gikk tapt og opp mot 4.000 sjøfolk mistet livet, men det er mindre kjent at etter krigen har opp mot 2.000 sjøfolk mistet livet ved feiloperasjon og arbeidsulykker om bord på norske skip.
Dette er ulykker som kunne vært unngått ved en bedre kompetanse hos sjøfolkene, hos rederiene, hos sjøfartsmyndighetene, og ikke minst hos IMO, den internasjonale sjøfartsorganisasjonen under FN.
Ulykkene viser hvordan det går når de myndighetene som skal ivareta sikkerheten til sjøs ikke har den nødvendige kompetanse og ressurser for å gjøre dette, ikke holder seg faglig oppdatert, og fører en kamp mot alle former for intern og ekstern konstruktiv kritikk.
Manglende eller for overflatiske granskninger av skipsulykker kan også skape urettferdighet for sjøfolk og passasjerer, som tap av rettigheter og erstatninger.
Det er et internasjonalt problem at sjøulykker ikke blir grundig gransket. Ifølge IMO er rapporteringen av ulykker for overflatiske til at man kan finne de bakenforliggende årsaker. For å lære av ulykkene må vi vite:
- HVORDAN skjedde ulykken
- HVORFOR skjedde ulykken

Arne Sagen har en bred bakgrunn innen skipsfart som sjømann, ingeniør, inspektør i rederi, overingeniør i klasseselskap, forskningssjef og som leder av nasjonale og internasjonale skipsforskningsprogrammer. Han har også virket som kvalitetsrevisor for IACS, London. Han har videreutdannelse som ISO kvalitetsassessor, ISM Revisor, og som Accident Investigator (ILCI/USA). Han er dessuten akkreditert som instruktør for opplæring av havnestatsinspekt

Til toppen