Norges nasjonalparker (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 382
Forlag: Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788204093240
Omtale Norges nasjonalparker

Endelig et komplett praktverk om Norges nasjonalparker for alle naturinteresserte.

Dette bokverket omfatter alle eksisterende nasjonalparker samt parker som er planlagt t.o.m. 2006.I tillegg er også mange landskapsvernområder tatt med i boka.

Hver nasjonalpark beskrives etter en lik mal: Åpningsoppslagene har et stort utfallende bilde og en ingress som beskriver nasjonalparken - ofte knyttet til sitater fra litteratur slik at leseren inviteres inn i en opplevelse.
Neste oppslag inkluderer kart over nasjonalparken og ev. tilliggende landskapsvernområder. På dette oppslaget gis også nøkkelinformasjon om nasjonalparken.

Uten å følge en stramt oppsatt disposisjon tar forfatteren leseren med i sin beskrivelse av nasjonalparken ut fra dens egenart - biologi, geologi historie og kultur. Fotografiene er en viktig del av boka - tekst og bilder skal sammen skape opplevelse og vekke interessen for å oppsøke nasjonalparkene. For detaljplanlegging henvises det på slutten av hvert kapittel til turkart for området.

Oversiktskartene for hver park er spesielt tilpasset og utarbeidet for denne boka. Hvert kart viser nasjonalparkens (ev. også landskapsvernområdets) avgrensning. Kartet er en hjelp for leseren til å finne steder som omtales i teksten og som hjelp i en første fase av turplanlegging - ved at tilkomstveier og nærmeste tettsteder er inkludert.

Fotografiene er dels tatt spesielt til denne boka eller levert av anerkjente norske naturfotografer.

I forbindelse med boka "Norges Nasjonalparker" har Leif Ryvarden besøkt alle fastlandsparkene minst to ganger, flere av dem både sommer og vinter over en periode på over 20 år.

"Norge har en enestående natur med store så å si uberørte områder med stor variasjon fra Vestlandets heier til Finnmarks arktiske kyst. Jeg følte at det er viktig å gi folk innsikt i hvilke verdier vi finner i våre nasjonalparker i en tid som for mange fortoner seg mer og mer hektisk og støyfylt. All kunnskap fordyper og forsterker naturopplevelsene, og teksten er forsøkt lagt opp slik at den skal stimulere til interesse for og besøk i parkene våre. Håvamål sier det slik: "Betre bør du ber ikkje i bakkjen enn mannevit mykje" - god tur med tung kunnskapsrik bør."
Leif Ryvarden

Til toppen

Flere bøker av Leif Ryvarden:

Om forfatter Leif Ryvarden

Leif Ryvarden er født i 1935 og er utdannet både som siv. ing NTH og cand. real. ved Universitet i Oslo. Han har hele livet vært interessert i natur og friluftsliv og har vært medlem av Den Norske Turistforeningens styre i 12 år, og medlem av redaksjonskomiteen for Fjell og Vidde i over 20 år. Han har skrevet svært mange artikler og bøker om norsk natur og dessuten vært med i flere TV- og radioprogrammer om friluftsliv og natur generelt. Han har vært biologiprofessor ved Universitetet i Oslo, og drevet feltarbeid og undervist i over 80 land med særlig vekt på den tropiske sonen. Han er æresdoktor ved Universitetet i Göteborg og æresmedlem av flere større utenlandske biologiske foreninger.

Ryvarden har arbeidet spesielt med naturopplysning for barn både i form av bøker og på TV. Han har laget TV-serien "Året rundt i skog og mark", og har avsluttet siste bind i 11-bindsverket "Norsk Naturleksikon for barn".

For sitt populærvitenskapelige arbeid har Leif Ryvarden mottatt flere priser, blant annet Universitetets populærvitenskapelige pris.

Til toppen