Norsk kirkehistorie (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 325
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215008134
Omtale Norsk kirkehistorie
Norsk kirkehistorie gir en helhetlig og oversiktlig fremstilling av kirkens utvikling i Norge fra kristendommens innføring, gjennom middelalderen og reformasjonen og frem til de synspunkter og problemstillinger som preger debatten om kirken i våre dager.

Forfatterne legger i større grad enn tidligere tiders kirkehistorikere vekt på brytningene mellom kirken og samfunnet for øvrig. Fremstillingen konsentrerer seg dermed mer om prosesser og utviklingslinjer enn om enkeltpersoners innsats. Boka beskriver også hvordan den norske kirkehistorien er påvirket av og atskiller seg fra utviklingen i resten av Europa.

Norsk kirkehistorie er skrevet som en grunnbok for studenter i kristendomskunnskap og teologi, og egner seg også godt for allment interesserte lesere. Denne 3. utgaven er grundig revidert og oppdatert.

Bernt Oftestad er professor og Jan Schumacher er førsteamanuensis i kirkehistorie ved Det teologiske Menighetsfakultet, mens Tarald Rasmussen er professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Til toppen

Flere bøker av Bernt Torvild Oftestad, Bernt T. Oftestad, Tarald Rasmussen og Jan Schumacher: