Omstart (Innbundet)

forslag til ein ny landbrukspolitikk

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 196
Forlag: Snøfugl
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788270834914
Omtale Omstart
Omtale: Reidar Almås er professor og nestor innan norsk landbruksforsking.
Han har lenge vore ein varm forsvarar av den norske landbruksmodellen,
men nyleg endra han syn.
- Norsk landbrukspolitikk, slik vi kjenner den, er ikkje til å berge.
Vi treng noko nytt, meiner han. - Vi treng ein omstart, ein omstart
verken dagens regime i landbruks- og matdepartementet eller dei
norske landbruksorganisasjonane synest å vera i stand til å sette i
gang.
I denne boka gir Almås ei lettfatteleg innføring i den norske landbruksmodellen,
med tollvern, marknadsregulering i regi av
samvirke, jordbruksavtale, landbrukslover og utjamning mellom
små og store bruk. Han er uroleg for kva som skjer med landbruket
og presenterer ein alternativ landbrukspolitikk som kan auke
norsk matproduksjon på fornybare, lokale ressursar. Denne debattboka
vil vera ein brannfakkel inn i norsk landbrukspolitisk debatt.
Boka er eit forsøk på skape ein høgare himmel over landbruksdebatten
og samtidig eit varmt forsvar for eit allsidig, lønsamt og
berekraftig landbruk over heile landet.
Reidar Almås er norsk sosiolog og professor i bygdesosiologi og
regionalpolitikk (1986-2013). Han er også ein aktiv kronikør og
samfunnsdebattant. Almås er seniorforskar ved Norsk senter for
bygdeforsking, som han bygde opp frå starten i 1982.
Boka kjem i mars 2016.
Boka kan kjøpast hos dei fleste bokhandlarane
eller tingast direkte frå forlaget.

Til toppen

Flere bøker av Reidar Almås: