Oppgavesamling i arbeidsrett (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215029214
Omtale Oppgavesamling i arbeidsrett
Oppgavesamlingen inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver i arbeidsrett og er et nyttig hjelpemiddel for studenter og andre som skal lære seg faget arbeidsrett.
Oppgavesamlingen er tematisk bygget opp og tar blant annet for seg temaene arbeidsavtalen, arbeidsinnleie, likestillings- og diskrimineringsrett, lønn og arbeidstid, ferie, styringsrett, lojalitetsplikten, permisjon, permittering, oppsigelse, avskjed og kollektiv arbeidsrett. For hvert tema gis det en kort presentasjon av temaets sentrale problemstillinger, kontrollspørsmål og øvingsoppgaver. Forfatterne presenterer både fullstendige løsningsforslag og momenter til løsning av oppgavene.

Boken retter seg mot studenter, men den kan også være nyttig for andre som ønsker å lære seg faget arbeidsrett.

Oppgavesamlingen er skrevet av Kjell Ove Ernes, høyskolelektor ved høyskolen i Kristiania; Andreas Galtung, førstelektor ved høgskolen i Hedmark og Anne Oline Haugen, dosent ved høgskolen i Hedmark. De har alle tre erfaring med å undervise og sensurere i arbeidsrett.

Til toppen