Politikk og makt R94 (Heftet)

Samfunnskunnskap 3SK-A. Norsk og Internasjonal Politikk

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 400
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202210175
Læreplan: R94
Komponent: Grunnbok
Omtale Politikk og makt R94

Vanligvis har det vært to lærebøker i dette faget, en for norsk og en for internasjonal politikk. Vi har valgt å behandle de to fagområdene i en bok. Norsk og internasjonal politikk er riktignok to hoveddeler i boken - det gir best oversikt, men et viktig perspektiv i den norske delen er hvordan verdenssamfunnet påvirker norsk politikk. I gjennomgangen av det internasjonale samfunnet har forfatterne lagt vekt på å få fram problemstillinger og perspektiver som setter nasjonalstaten inn i en større sammenheng.

Her kan du laste ned kap. 1-4 i læreboka [pdf](9,5Mb)

Verktøy:
I bokens første del er det satt fokus på begreper som er viktige for å kunne analysere politiske prosesser. Viktige nøkkelbegreper som politikk, marked, stat, demokrati, diktatur og makt blir forklart, eksemplifisert og problematisert.

Oversikt og problematisering:
Det er lagt stor vekt på at formen på de enkelte kapitlene skal være en god hjelper for eleven:

  • Kort introduksjon: trekker opp hovedinnholdet i kapitlet.
  • Spissformulering: Vignetten "Politikus" stiller et tankevekkende spørsmål eller peker på en problemstilling.
  • Kjernetekst: gir kunnskapsgrunnlaget.
  • Aktualisering og analyse: Det ligger i fagets natur at stoffet må drøftes og problematiseres. Aktuelle og sentrale problemstillinger trekkes frem i kjerneteksten, for så å bli utdypet i kapitlenes siste del. Differensieringsmuligheten er altså tydeliggjort i forhold til hvert kapittel.
  • Oppgaver og oppsummering.
Nye perspektiver:
Boka bringer inn nye og interessante perspektiver på norsk og internasjonal politikk, blant annet fra den nye maktutredningen, og er på den måten et alternativ til eksisterende læreverk.

Nettsider:
Her finner du sammendrag til alle kapitlene og ulike oppgavetyper. Som i læreboka er fagstoffet oppdelt i norsk og internasjonal politikk med oversikter over mål og hovedmomenter i forhold til kapitlene i boken.

Til toppen