Samfunnsutvikling gjennom computers (Innbundet)

mitt dataliv i 50 år

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 410
Forlag: Giutbok.no
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788230348529
Omtale Samfunnsutvikling gjennom computers
Mitt dataliv i 50 År
I boka Samfunnsutvikling gjennom computers blir du kjende med fleire pioner-prosjekt innan digital læring. NITOL, Noregsnettet med IT for Open Læring, blir omtalt og IT-utviklinga generelt.
Året 2021 har det gått 50 år sidan første formelle datautdanning og er utførlig omtalt i boka. Forfattaren er blant dei første med formell datautdanning, og har vore sentral i alle dei nemnte prosjekta som blir omtalt i boka. Sidan då har det hendt mykje på området som at det mot slutten av 1970-talet og inn i 1980-talet var det stor debatt om datateknologien sin plass i samfunnet. Omkring 1990 kom Internett på banen. Stor motstand og debatt. Døgnfluge!
Opphav til reaksjonane og diskusjonane kan me i stor grad føra attende til Nora&Minc rapporten som er omtalt i boka. Rapporten var oppdrag frå den franske presidenten Valery Giscard d .Estaing. «Kjære Mr. Nora. Bruken av datamaskiner har utvikla seg i ei slik grad at den økonomiske og sosiale organisasjonen i samfunnet og vår livsstil kan bli omforma som eit resultat. Samfunnet vårt bør derfor vera i ein posisjon både for å hjelpa fram denne utviklinga og å kontrollera den slik at den kan bli til det beste for å tena demokratiet og menneskeleg utvikling.»
Det førte til to omfattande handlingsprogram «Debatt om datateknologien som førte til handlingsprogram i skulen» der eit 50-tals skular deltok, og «Nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi» som omfatta sju departement med åtte underliggande etatar. I boka blir handlingsprogramma omtala og konkrete prosjekt både for næringslivutvikling og distriktsutvikling som «Digital læring og suksessen bak etablering av nytt næringsliv» og «SPINN - Skuleprosjektet i Nord- Noreg. Internett i solrenning og kastevind».
Ut av Handlingsprogrammet og SPINN kom Winix med bruk av Internett. International Data Corporation (IDC): "Det enorme vekstpotensialet som oppstår for Winix stammer fra en veldig heldig kombinasjon. Man har funnet den rette programvareløsninge

Til toppen