Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader (Heftet)

forsikringsproblemer for sårbare beboere

Forfatter:

, , , , , , og

Forfatter: , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 170
Forlag: Norsk forum for bedre innemiljø for barn
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788230001738
Omtale Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader
Hvert år blir et betydelig antall bolighus skadet av fukt, brann og/eller brannrøyk. Dette ledsages eller følges ofte av uakseptabel lukt. Som oftest er bolig og innbo forsikret og skadene faller innenfor vilkårene for forsikringsdekning. Forsikringsselskapet søker da å få kartlagt de skader som er påført bygg og inventar etc. for å få gjennomført en så kostnadseffektiv skadeutbedring som mulig. Vanligvis gjennomføres kartleggingen av bygningstekniske fagfolk i samarbeid med skadesaneringsselskapet. Det som blir funnet, danner grunnlaget for valg og gjennomføring av sanerings- og reparasjonstiltak. Det er imidlertid sjelden at det blir foretatt faglig vurdering av mulig risiko for beboernes helse. I noen tilfeller blir en eller flere brukere av boligene syke etter kortere eller lengre tids opphold i den skadesanerte boligen. Mye av dette forutsies og må forebygges ut fra helsefaglig vurdering av beboernes sårbarhet for forurensninger i den skadesanerte bygningen. Dette er forhold som forsikringsselskapene må ta hensyn til i henhold til gjeldende forsikringsrett. Denne boken presenterer de viktigste helsefaglige, bygningstekniske og juridiske aspektene av dette. Den henvender seg til forsikringstakere med astma, luftveisallergier og annen overfølsomhet med miljøhemming, forsikringsselskap, takstmenn og .kvinner, representanter for saneringsfirma, andre som involveres i undersøkelse og rehabilitering av boliger som er skadet av brann, røyk eller fukt, brannvesenet. Mye av innholdet vil være interessant og nyttig også for mange innen forskjellige sider av byggfag.

Til toppen