Forfatter: , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 262
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202277246
Fag: Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Språkvansker

Mange barn, unge og voksne har store problemer med forståelse og bruk av språket. Språkvanskene blir tydelige med økte krav til kognitive funksjoner og får store konsekvenser for læring og utdanning. Denne boka handler om vansker med språk og kommunikasjon, med fokus på spesifikke språkvansker.

Viktige punkter:

  • Spesifikke språkvansker i ungdomsskole og videregående opplæring blir drøftet i lys av teorier om læring og opplæring.
  • Spesifikke språkvansker ses i lys av nyere kognitiv forskning knyttet til informasjonsbearbeidelse.
  • Diagnostisering ses i et kritisk sosiologisk perspektiv.
  • Spesifikke språkvansker blir drøftet i et språkutviklingsperspektiv med eksempler fra barn med en tospråklig utvikling.
  • Språk og kommunikasjon settes inn i en sosiokulturell dialogisk forståelsesramme.

Boka er skrevet for studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi, samt for lærere og førskolelærere i etter- og videreutdanning. Den er nyttig for alle som vil vite mer om det å møte barn og unge med språkrelaterte lærevansker.

Til toppen

Flere bøker av Irene Velsvik Bele, Turid Helland, Karsten Hundeide, Arild Lian, Solveig-Alma Halaas Lyster, Ernst Ottem, Kjetil Rommetveit, Ragnar Rommetveit, Per Koren Solvang og Astri Heen Wold: