Omtale Sykepleieboken 3

Sykepleieboken 3 beskriver klinisk sykepleie til mennesker gjennom hele pasientforløpet fra innleggelse til planlagt utskrivelse og rehabilitering. Boken er organisert etter organsystemene. Rikholdige pasienthistorier formidler opplevelsen av og reaksjoner på å bli syk. Sykepleierens observasjoner av symptomer, vurderinger og handlinger er sentrale.

Boka er laget med tanke på at studentaktive metoder skal anvendes, og kapitlene bygger på det siste innen forskning og erfaringsbasert kunnskap. Den inneholder aktuelle henvisninger til læreverk hvor studentene kan lese mer om det spesifikke temaet innenfor basalfagene medisin, sykdomslære, grunnleggende sykepleie og fenomener i sykepleie. Blant annet blir det oppgitt henvisninger til PPS hvor relevante, kvalitetssikrede prosedyrer blir beskrevet.

Forfatterne oppgir nøkkelord, relevante nettadresser og fyldige referanselister.
Sykepleieboken 3 retter seg i hovedsak mot sykepleiestudenter i bachelorstudier, men vil også kunne være et bidrag til viderekomne studenter som ønsker å fordype seg i enkelte sykepleiefaglige temaer.

Til toppen

Flere bøker av Hilde Marie Andreassen, Ruth Urdahl Arellano, Elin Børøsund, Johannes Haltbakk, Jofrid Høybakk, Kirsten Lerum Indrebø, Live Kaasa, Unni Knutstad, Trine Oksholm, Marit Hegg Reime, Lis Ribu, Tore Kr. Schjølberg, Ellen Marie Lykke Trier, Ingeborg Ulvund, Heidi A. Zangi og Elisabeth Østensvik: