Trygghet i skiftende tider (Innbundet)

trekk av norsk forsikrings historie 1900-2000

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 508
Forlag: Kolofon
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788230016534
Omtale Trygghet i skiftende tider
Fra 1900 til 2000 gjennomgikk norsk forsikringsnæring betydelige endringer. I denne boka blir trekk av denne utviklingen diskutert ut fra tre innfallsvinkler: Offentlige inngrep ved ny lovgivning og endrede rammebetingelser og videre politisk debatt om sosialisering ved statsovertakelse eller demokratisering. Dernest etablering og utvikling av næringspolitisk samarbeid innen næringen,
samtidig som samarbeid på andre områder, spesielt innen tarifforeningene, ble avviklet. Til sist de store endringene i næringens struktur som særlig preget den siste halvdelen av forrige århundre. Forsikringsnæringen forhold til okkupasjonsmakten og NS i krigsårene er viet et eget kapittel.


Kristian Trosdahl (f. 1951) er cand. philol. fra Universitetet
i Oslo. Han var lærer ved Vahl gymnas i Oslo 1976-1978, og
etter dette konsulent i informasjonsavdelingen i Norges
Forsikringsforbund (nå: Finans Norge) fram til 1992. Fra 1992
var han studieleder ved Forsikringsakademiet og deretter
høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI fram årsskiftet
2015/2016. Han har tidligere utgitt en forskningsrapport og
flere artikler om forsikringshistoriske emner.
Fra 2004 til 2016 var han administrativ leder
i Den norske Forsikringsforening.

Til toppen