Tysklands historie (Innbundet)

II

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 289
Forlag: Vidarforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788256025251
Omtale Tysklands historie
Tysklands historie II er en konsis fremstilling av Tysk.lands nyere historie der hovedvekten er lagt på den politiske utvik.lingen. Boken viser hvordan det sterke Tyskland som ble dannet ved rikssamlingen i 1871, truet likevekten i Europa med to verdenskriger som resultat. Den behandler det tyske keiserriket, Weimarrepublikken på 1920-tallet, Hitler og nasjonalsosialistenes makterobring, Det tredje rike og delingen av Tyskland etter nederlaget i 1945. Den tar for seg opprettelsen av Forbundsrepublikken Tyskland, det vest.tyske øko.no.miske mirakelet og forholdene i Øst-Tyskland. Boken gjen.nom.går den vesttyske såkalte nye østpolitikken på 1970-tallet. Den beskriver opp.løsningen av den østtyske staten og gjenforeningen av Tysk.land i 1990. Og den behandler politiske, økonomiske og sosiale forhold i det forente Tyskland fra «gjenforeningskansler» Helmut Kohl til dagens kansler Angela Merkel.

Til toppen

Andre utgaver

Tysklands historie
Bokmål Innbundet 2020

Flere bøker av Bjørn D. Nistad: