Velferdsrett I (Heftet)

grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 570
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205349094
Omtale Velferdsrett I
Boka omhandler de ulike velferdsrettslige rettighetene, særlig rett til trygdeytelser, helsetjenester og sosiale tjenester. Hvem har rett til hvilke ytelser? Hvilke vilkår må være oppfylt? Finnes det mulighet for å klage? Kan tiltak iverksettes ved bruk av tvang, særlig innen psykisk helsevern og barnevern? Hvilke rettssikkerhetsgarantier er oppstilt for at tvang skal kunne benyttes, og for at rett person skal få rett ytelse til rett tid? Velferdsrett I er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den også lærestoffet i juss ved de sosialfaglige studieretningene. Dessuten tar boka sikte på å dekke behovet for juridiske kunnskaper for NAV-ansatte, helsearbeidere, sosialarbeidere, barnevernpedagoger og ansatte i ulike offentlige etater, interesseorganisasjoner o.l.Denne utgaven av Velferdsrett I er ajourført per 1. juli 2008 når det gjelder lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser. Enkelte lover som trer i kraft fra 1. januar 2009, er her behandlet som gjeldende rett.

Til toppen

Andre utgaver

Velferdsrett I
Bokmål Heftet 2022
Velferdsrett I
Bokmål Ebok 2022

Flere bøker av Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse: