Vesentleg og viktig? (Heftet)

Om profesjonsverdiar i journalistkvardagen

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 281
Forlag: IJ-forlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788271473228
Fag: Journalistikk og mediefag
Nivå: Akademisk
Omtale Vesentleg og viktig?

Korleis tenkjer journalistar om eigne verdiar?

Vinteren 2008 og 2009 intervjua Audgunn Oltedal 29 journalistar i ti nyheitsredaksjonar frå Vadsø i nord til Horten i sør om vesentlegkravet i journalistikken. Svara viser at det rår ei ganske lik oppfatning av kva som kjenneteiknar vesentlege nyheiter. Ingen seier at eigne verdiar ikkje betyr noko for dei val journalisten gjer, men i faglege diskusjonar i redaksjonen er eigne verdiar eit ikkje-tema.

Forfattaren vektlegg transparens. La samfunnsborgaren få kikke deg i korta og sjølv vurdere om du ivaretek yrkets krav til fair behandling, meiner ho. Vekt på det vesentlege, menneskeverd, ytringsfridom, vere kritisk og ubunden, ivareta sanningskravet - dette forstår forfattaren som dei sentrale profesjonsverdiar i journalistyrket.

Til toppen