Kjell Ivar Vannebo
© Foto: Ram Gupta

Kjell Ivar Vannebo