Hva truer Norge nå? (Innbundet)

Sikkerhetspolitiske selvbedrag etter den kalde krigen

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202494582
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Hva truer Norge nå?

Hva truer Norge nå? tar utgangspunkt i det sikkerhetspolitiske meningsklimaet i Norge etter den kalde krigen. Ifølge forfatteren har debattene i Norge og i Vesten hatt en tydelig idealistisk og optimistisk slagside. Det har vært en gjennomgripende tro på at fattigdom kan utryddes, at etniske og religiøse motsetninger kan nøytraliseres og oppløses og at demokratiet kan innføres og fungere overalt.

Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen er gjennomgangstemaer i boken. Men disse politikkfeltene må ikke forstås i snever forstand. Med norsk sikkerhet menes også forvaltningen av norske ressurser samt demografiske og ideologiske utviklingstrekk.

Blant temaene som drøftes er Norges geopolitiske rammebetingelser, USAs sentrale rolle, Kinas vekst, Europas utfordringer, forholdet mellom Russland og Vesten, humanitære intervensjoner, «peak oil», teknologioptimisme og klimaendringer, innvandring og kampen mot terror.

Til toppen

Du vil kanskje også like