Kontaktlæreren (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 218
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215023205
Omtale Kontaktlæreren
Kontaktlæreren har en sentral rolle i arbeidet med å skape et trygt læringsmiljø for hver enkelt elev. Kontaktlærerens innsats har stor betydning for utviklingen av en inkluderende skole med høy grad av tilpasset opplæring, slik Opplæringslova krever.
De tre første kapitlene i boka gir informasjon om kontaktlærerens oppgaver slik disse er beskrevet Opplæringslova. I de neste kapitlene blir det gitt innsikt i de grunnleggende forutsetningene for og tilretteleggingen av læring. I bokas siste kapitler tar forfatterne fram noen sentrale begreper i forbindelse med organisering og ledelse av skole- og utdanningsinstitusjoner.
Endringen fra klassestyrer til kontaktlærer kom samtidig med og som en følge av organisasjonsendringer i skolen. Det er derfor viktig at lærere får mulighet til å bli bevisst hvilket innhold kontaktlærerrollen er ment å ha. Derfor er dette en bok som fremst og fremst er til nytte for lærere som har, eller vil få, ansvaret som kontaktlærer.

Mirjam Harkestad Olsen er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø ¿ Norges arktiske universitet, og Kjell Skogen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Til toppen