Regnskapsteori (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 424
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202410605
Fag: Bedriftsøkonomi, Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Omtale Regnskapsteori

Regnskapsteori gir en grundig behandling av regnskapsteorien med referanse til IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål, brukergrupper, kvalitetskrav og prinsipper for innregning og måling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Boken behandler også temaer som regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Boken er delt i fire hoveddeler:
Del 1: Regnskapets teoretiske fundament
Del 2: Grunnlag for regnskapsstandardene
Del 3: Innregning, måling og presentasjon
Del 4: Regnskapselementer og utvalgte temaer

Del 1 diskuterer regnskapet som en kilde til økonomisk informasjon og presenterer to hovedmodeller for utarbeidelse av regnskap: resultat- og balanseorientering.

Del 2 og del 3 er bokens sentrale deler. I del 2 gis det en oversikt over regnskapsreguleringen og en grundig drøfting av regnskapets formål, brukergrupper og kvalitetskrav. I del 3 gis det en grundig drøfting av de grunnleggende regnskapsprinsippene i norsk regnskapsrett og innregning og måling under IFRS.

Del 4 tar opp utvalgte temaer i de ulike regnskapselementene. I bokens siste del belyses også regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Boken presenterer fagstoffet på en pedagogisk måte, blant annet med mange eksempler. Oppgaver er tatt inn på slutten av hvert kapittel.

Regnskapsteori er skrevet for studenter på bachelor i regnskap og revisjon og bachelor i økonomi og administrasjon, men vil også være nyttig for studenter som følger regnskapskurs på masternivå. Den er spesielt egnet som grunnlag for fordypningsemner i regnskap og regnskapsteori på bachelornivå.

Det er utviklet forelesermateriell til boken på cda.no. Ta kontakt med forlaget dersom du ønsker å få dette tilsendt.

Til toppen