Runestudiar (Heftet)

festskrift til Jan Ragnar Hagland

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 286
Forlag: Akademika
Språk: Flerspråklig , Bokmål , Nynorsk , Engelsk / Fransk
ISBN/EAN: 9788232102150
Omtale Runestudiar
Jan Ragnar Hagland har bak seg ein omfattande vitskapleg produksjon med hovudvekt på norrønt språk og litteratur. Han har også gitt viktige bidrag innafor andre område av språkvitskapen, bl.a. nyare norsk og nordisk språkhistorie. Med dette festskriftet vil venner og kolleger heidre han på 70-årsdagen. Boka inneheld artiklar frå eitt av spesialområda hans, runologi. Her har Hagland gjort ein banebrytande innsats. Jan Ragnar Hagland (f. 1943 i Haugesund) er professor i norrøn filologi ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, NTNU. Han har vore tilsett ved NTNU sidan 1970. Han har omsett fleire islendingesagaer til norsk, og saman med Jørn Sandnes har han omsett Frostatingslova og Bjarkøyretten. Hagland er medforfattar av mellom anna Handbok i norrøn filologi (2004) og Trøndersk språkhistorie (2008).

Til toppen