Velferdsrett I av Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse og Morten Kjelland (Ebok)
Ebok

Velferdsrett I (Ebok)

grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Licensed Content Protection
Filstørrelse: 3.42 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Gyldendal
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205555266
Omtale Velferdsrett I
Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang omhandler ulike velferdsrettslige regler om retten til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Hvem har rett til hvilke ytelser? Finnes det mulighet for å klage? Kan tiltak iverksettes ved bruk av tvang, særlig innen psykisk helsevern og barnevern? Hvilke rettssikkerhetsgarantier er lovfestet for at rett person skal få rett ytelse til rett tid, og for at tvang lovlig skal kunne benyttes? Drøfting av slike spørsmål står sentralt i Velferdsrett I. Lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser er ajourført per 1. januar 2022. Siden forrige utgave kan nevnes viktige lovendringer i stønader fra folketrygden, og mange endringer i psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, opp - læringsloven, barnehageloven og sosialtjenesteloven. Barnevernsloven fra 2021 er lagt til grunn for revisjonen. Grunnlovsbestemmelsene fra 2014 og Norges menneskerettslige forpliktelser er innarbeidet i den løpende framstillingen. EØS-dimensjonen i velferdsretten er vesentlig utbygd i denne utgaven. Boka er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den lærestoffet i juss også ved de sosialfaglige studieretningene. Bokas brede framstilling av velferdsrettslige spørs - mål gjør den velegnet for advokater, ansatte i Nav, i helsetjenesten, i barnevernstjenesten, i utdanningsverket og i andre offentlige etater og i interesseorganisasjoner.

Til toppen

Andre utgaver

Velferdsrett I
Bokmål Heftet 2022

Flere bøker av Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse og Morten Kjelland: